Disclaimer


Toegang tot en gebruik van de website van Next Markets Advisory is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Alle gegevens en informatie op de website van Next Markets Advisory worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Next Markets Advisory niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Next Markets Advisory is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website.

Deze website is eigendom van Next Markets Advisory. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan Next Markets Advisory. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Next Markets Advisory mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Next Markets Advisory behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder deze website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website van Next Markets Advisory van kracht zijn.

Copyright 2018, Next Markets Advisory

Contactgegevens

Rob Rühl

rob.ruhl@next-markets.com

+31 6 13 84 58 07